ภาพกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เด็กไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี
                 สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง เด็กไทยไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 1 กรกฏาคม 2562

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,17:12   อ่าน 113 ครั้ง