ภาพกิจกรรม
การประกวดมารยาทไทย เทศบาลนครปากเกร็ด
การแข่งขันมารยาทไทย เทศบาลนครปากเกร็ด วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ผลการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้นอนุบาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 600 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
         1.เด็กชายกิตติพศ  เอี่ยมสงวน ชั้นอนุบาล 3/3
         2.เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ทับอินทร์  ชั้นอนุบาล 3/2
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูโสภา  เมืองจันทร์
 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 800 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
         1.เด็กชายธาวิน คงสุขขี ชั้น ป.3
         2.เด็กหญิงปัทมา วรรณคำ ชั้น ป.3
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูขวัญจิตร  วิรัตน์จันทร์
 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 800 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
         1.เด็กชายกิตติศักดิ์ กลันทกสุวัณณ์ ชั้น ป.4
         2.เด็กหญิงกรวรรณ ยาตรา ชั้น ป.4
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์
 
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,14:37   อ่าน 160 ครั้ง