ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบโครงงาน ของโรงเรียนเครือข่าย ตามโครงการ“TFE (Teams For Education)” ระดับจังหวัดนนทบุรี
 
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2563,09:27   อ่าน 458 ครั้ง