กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวนิภาพร ไปดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางทิชากร ทับอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางวันเพ็ญ วรพันธ์
ครู คศ.2

นายศักดิ์ชาย ตุ่มม่วง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1