เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชผาสุกมณีจักร  

   เนื้อร้อง ทำนอง 
  รศ.วิชา เชาว์ศิลป์

                                        >>>ชมพูฟ้า เราแกร่ง เราเข้มแข็ง ร่วมกัน  
                                        จิตผูกพัน ด้วยใจแน่นเหนียว   
                                        ชมพูฟ้า เราสู้ เราร่วมรู้ กลมเกลียว  
                                        ด้วยสิ่งเดียว เพื่อไทยเจริญ  
     
                                        >>>เรา ขอตั้งใจเรียน  
                                        มุ่งพากเพียรเขียนอ่าน ให้ช่ำชอง  
                                        จะประพฤติ ปฏิบัติ ตามครรลอง  
                                        ปกป้อง ประชาธิปไตย   
      
                                        >>>เรา ผาสุกมณีจักร  
                                        เราร่วมใจภักดิ์ ในศักดิ์ศรี  
                                        เรา มุ่งสร้าง แต่กรรมดี  
                                        เพื่อปฐพี ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทย  
                                        ชโย ชโย ชโย ชโย ชโย  
 
เพลงโรงเรียน