ข่าวประชาสัมพันธ์
งานต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 66
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 66
การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 66
การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 66
มอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
กิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
การตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
การจัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 66
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading : RT)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อชั้นระดับอนุบาล 2
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 66
การดำเนินการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี2565
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
กิจกรรม วันครู 16 มกราคม 2566
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 66
กิจกรรมงานวันเด็ก 2566
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 66
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการใช้งาน Google Site สำหรับครู
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 66
สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณิสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
การแข่งขันกรีฑา ยุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี ระดับอำเภอปากเกร็ด
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 65