คณะผู้บริหาร

นายวิชัย บำรุงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา