ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 8/2564
เรียน  ผู้ปกครองทุกท่าน
   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พ.ย.64 นั้น โดยในช่วงแรก(1 -14พ.ย.64)จะเปิดเรียนแบบเรียนออนไลน์ และเรียนรู้บนเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งครูประจำชั้นจะได้แจ้งวิธีการเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง เนื่องจากโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ได้สำรวจจำนวนการฉีดวัคซีนของผู้ปกครองและคนในครอบครัว รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นในการอนุญาตให้นักเรียนในปกครองของท่านมาเรียนที่โรงเรียน(on site) ตลอดจนการประเมินการแพร่ระบาดในพื้นที่รอบๆ โรงเรียน เพื่อส่งข้อมูลให้เขตพื้นที่การศึกษาในการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนตามปกติที่โรงเรียนแล้ว คาดว่าจะเริ่มเปิดเรียนแบบปกติได้ ประมาณ 15 พ.ย.64  ในเบื้องต้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ลดความแออัดและความเสี่ยงในวันเปิดเรียนปกติ โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองไปดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆ กระเป๋า และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้บุตรหลานของท่านได้ที่โรงเรียนทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1-14  พ.ย.64 ค่ะ เพราะในวันที่เปิดเรียนได้ตามปกติ คงจะต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่าน งดการเข้าไปในโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันให้บุตรหลานของท่านเกิดความปลอดภัยสูงสุดค่ะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 99 ครั้ง