กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีรยุทธ์ พงศ์เกื้อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์สอน
ครู คศ.1

นายศักดิ์ชาย ตุ่มม่วง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1