กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายโชคชัย กู้สกุลชัยธรรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางอธิชล บุญหนุน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายผไท สถิรคุณ
ครู คศ.1

นายสุรพล จันใบเล็ก
ครูอัตราจ้าง