กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอธิชล อาสาสันติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรพล จันใบเล็ก
ครูอัตราจ้าง

นายผไท สถิรคุณ
ครูผู้ช่วย

นายโชคชัย กู้สกุลชัยธรรม
ครูผู้ช่วย