กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอธิชล บุญหนุน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุรพล จันใบเล็ก
ครูอัตราจ้าง

นายผไท สถิรคุณ
ครู คศ.1

นายโชคชัย กู้สกุลชัยธรรม
ครูผู้ช่วย