กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาจรีย์ นาควัชระ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวประภัสสร พันชะฎา
ครู คศ.2

นางสาวลดาพร กงพาน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0627983719
อีเมล์ : yinglada219@gmail.com

MS.Edelisa C.Berganio
ครูอัตราจ้าง