ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 2562 รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:49  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวด เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ สพป.กทม.ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-17 ตุลาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:48  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2561-2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68-69 ระดับ สพป.กทม.ประจำปีการศึกษา 2561-2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:47  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2562 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป. 1 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ สพป.กทม.ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-17 ตุลาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:46  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2562 เป็นวิทยากร “ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:45  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2561 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางธนพร บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,05:44  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องภาษาถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางทิชากร ทับอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2564,20:47  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนิดของคำ ป.3
ชื่ออาจารย์ : นายทิวา บุญใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564,17:37  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปการสอนภาษาไทยเรื่องประโยค
ชื่ออาจารย์ : นางทิชากร ทับอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2564,19:47  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2564,23:22  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..