ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การปั้นดินน้ำมัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชริดา พุฒิธรรมพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,16:27  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,14:49  อ่าน 543 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญเงิน OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,17:25  อ่าน 1267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:15  อ่าน 766 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:03  อ่าน 899 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,12:46  อ่าน 669 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,12:21  อ่าน 684 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
ชื่ออาจารย์ : นางธวัลรัตน์ นพคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 1078 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:41  อ่าน 1012 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
ชื่ออาจารย์ : นางอธิชล บุญหนุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:32  อ่าน 973 ครั้ง
รายละเอียด..