ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การปั้นดินน้ำมัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชริดา พุฒิธรรมพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,16:27  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2561,14:49  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญเงิน OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,17:25  อ่าน 1142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2560,11:30  อ่าน 739 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:15  อ่าน 727 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:03  อ่าน 860 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,12:46  อ่าน 629 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,12:21  อ่าน 639 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
ชื่ออาจารย์ : นางธวัลรัตน์ นพคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 1035 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:41  อ่าน 965 ครั้ง
รายละเอียด..