ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรชนะเลิศเหรียญเงิน OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ ระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุชา พงษ์ศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560,17:25  อ่าน 259 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางพิศวง มาเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2560,11:33  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวขวัญจิตร วิรัตน์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2560,11:30  อ่าน 239 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:15  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี แจ่มพิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:05  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2559,09:03  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,12:46  อ่าน 256 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี คล้ายสมบัติ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2559,12:21  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดฝึกการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางพัชรี แจ่มพิศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2559,21:25  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
ชื่ออาจารย์ : นางธวัลรัตน์ นพคุณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 662 ครั้ง
รายละเอียด..