ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 7/2564 (อ่าน 73) 24 เม.ย. 64
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 6/2564 (อ่าน 255) 29 ม.ค. 64
ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 565) 20 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 248) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 223) 02 ม.ค. 64
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 25) (อ่าน 225) 02 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 231) 23 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (อ่าน 176) 22 ธ.ค. 63
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 4/2564 (อ่าน 185) 15 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3329) 01 ธ.ค. 63
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 4/2563 (อ่าน 287) 09 ต.ค. 63
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 3/2563 (อ่าน 347) 18 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 358) 10 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 285) 10 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 350) 07 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 383) 01 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 374) 10 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 321) 29 ก.ค. 63
สารจาก รมว.ศธ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 และแนวทางสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพ (อ่าน 477) 19 มิ.ย. 63
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การเตรี (อ่าน 462) 12 มิ.ย. 63
รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 414) 08 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่าง (อ่าน 554) 20 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 990) 23 ม.ค. 63
แจ้งหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา ๒ วัน (อ่าน 552) 13 ม.ค. 63
เจ้าอาวาสวัดผาสุกมณีจักร มอบเงินช่วยวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 655) 07 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 579) 27 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 710) 16 ธ.ค. 62
แนะนำโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร (อ่าน 955) 16 ส.ค. 62
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2562 (อ่าน 784) 18 ก.ค. 62
โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต2 จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ (อ่าน 667) 05 มิ.ย. 62
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี รับสมัครนักเรียนร่วมค่ายเพาะต้นกล้าลูกหอวังนนท์ (อ่าน 797) 24 พ.ค. 62
จุลสารผาสุก ฉบับที่ 2-2561 (อ่าน 950) 24 มี.ค. 62
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1442) 15 ม.ค. 62
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักรได้รับรางวัล IQA AWARD ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 1107) 28 ธ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 753) 12 ธ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 714) 12 ธ.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) (อ่าน 1100) 26 ก.ค. 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้เด็กปฐมวัย (อ่าน 1032) 11 ก.ค. 61
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช (อ่าน 7975) 08 มิ.ย. 61
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร 2561 (อ่าน 1256) 30 พ.ค. 61