ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจคัดกรอง COVID-19 ครู บุคลากร นักเรียน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงปฐมวัย
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 64
การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 8/2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ เคลื่อนย้ายสวนหย่อม เพิ่มแหล่งเรียนรู้
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
กิจกรรม
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 7/2564
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 64
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 6/2564
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 64
ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 25)
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 63
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 4/2564
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 63
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 4/2563
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ฉบับที่ 3/2563
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63