ปฐมวัย

นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางกนกทิพย์ บินเทพ
ครู คศ.3

นางทิวาวรรณ บุญประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพัชริดา พุฒิธรรมพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวิจิตร วรรณการโสภณ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมาลี มีชัยอุดมเดช
ครูผู้ช่วย