คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวโสภา เมืองจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
เบอร์โทร : 0936964974
อีเมล์ : ss11pp22@gmail.com

นางทิวาวรรณ บุญประสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 081-4990598
อีเมล์ : thiwawan peer@gmail.com

นางสาวพัชริดา พุฒิธรรมพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวมาลี มีชัยอุดมเดช
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : t.mouy@hotmail.com

นางวิจิตร วรรณการโสภณ
ครูอัตราจ้าง